Bc. Rustam Galeev

Bachelor's thesis

Integrovaná marketingová komunikace - využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi

Integrated marketing communications - using and interconnection of separated marketing instruments in practice
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat teorii a praxi integrované marketingové komunikace a zjistit, jak dílčí nástroje a jejich propojení do jediného systému fungují ve skutečné praxi, jaké problémy potkávají marketéři při uplatnění této strategie a jaké výsledky podnik dosáhl díky integrované marketingové komunikaci. Teoretická část je zaměřená na popis nástrojů integrované marketingové komunikace …more
Abstract:
The main objective of this thesis is to compare theory and practice of integrated marketing communications , and determine how to split the tools and integrating them into a single system works in actual practice, what challenges marketers encounter when applying this strategy, and what results attained by using the integrated marketing communications. The theoretical part is focused on describing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2015
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: Mgr. Miloslava Kykalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní