Theses 

Integrovaná marketingová komunikace - využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi – Bc. Rustam Galeev

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Rustam Galeev

Bakalářská práce

Integrovaná marketingová komunikace - využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi

Integrated marketing communications - using and interconnection of separated marketing instruments in practice

Anotace: Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat teorii a praxi integrované marketingové komunikace a zjistit, jak dílčí nástroje a jejich propojení do jediného systému fungují ve skutečné praxi, jaké problémy potkávají marketéři při uplatnění této strategie a jaké výsledky podnik dosáhl díky integrované marketingové komunikaci. Teoretická část je zaměřená na popis nástrojů integrované marketingové komunikace a jejich propojeni v rámci celého podniku, jejich vznik, vývoj a cíle, které integrovaná marketingová komunikace plní. V praktické časti je provedena analýza procesu a výsledků aplikace integrované marketingové komunikace ve vybrané společnosti a popsány dílčí nástroje, které byly použity, v jakém rozsahu, jaké jsou hlavní problémy, chyby a následně metody jejich řešení.

Abstract: The main objective of this thesis is to compare theory and practice of integrated marketing communications , and determine how to split the tools and integrating them into a single system works in actual practice, what challenges marketers encounter when applying this strategy, and what results attained by using the integrated marketing communications. The theoretical part is focused on describing the tools of integrated marketing communications and their interconnection across the enterprise, its origin, development and goals, which integrated marketing communication performs. The practical part is an analysis of the process and outcome of the application of integrated marketing communications in a particular company and describtion of the partial tools, which were used, to what extent, what are the main problems, bugs and then solving methods.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, marketing, integrace marketingové komunikace, komunikační nástroje, komunikace, reklama

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:13, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz