Milena KADLECOVÁ

Bakalářská práce

Interpretace pohádky Alenka v říši divů

Interpretation of fairy tales Alice in Wonderland
Anotace:
Bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na rozbor pohádky Alenka v říši divů, porovnání knižní a zfilmované podoby a hledání archetypů. V praktické části se zaměřuje na interpretaci výtvarných realizací pohádky členy skupin tří různých věkových kategorií. Cílem bude porovnat rozdíly ve vnímání světa fantazie dítětem a dospělým. Dalším cílem je obecnější zamyšlení nad tím, jaký má fantazie význam …více
Abstract:
The theoretical part of the bachelor's thesis focuses on the analysis of the fairy tale Alice in Wonderland, a comparison of the book and the filmed form and the search for archetypes. The practical part concentrates on the interpretation of visual realizations of the fairy tale by members of groups of three different age categories. The aim will be to compare the differences in the perception of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MgA. Stanislav Zeman, Ph.D., MBA.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLECOVÁ, Milena. Interpretace pohádky Alenka v říši divů. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Arteterapie

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses w67kd5 w67kd5/2
2. 7. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.