Bc. Kateřina Jahodová

Bakalářská práce

Equol a funkční potraviny

Equol and functional food
Anotace:
Tato práce se věnuje equolu, u kterého mnohé studie prokázaly pozitivní vliv na lidské zdraví. Vzniká v živých organismech působením střevních bakterií z jeho prekurzoru daidzeinu, což je fytoestrogenní látka, která se vyskytuje především v sóji luštinné. Protože na rozdíl od přežvýkavců je pouze část lidské populace schopna po konzumaci sóji produkovat equol (tzv. equol producenti), mohou se mléko …více
Abstract:
This bachelor thesis is primarily focused on equol, where many studies have proved its positive effect on human health. Equol comes into existence in living organisms thanks to the intestinal bacteria from its precursor daidzein, which is phytoestrogenic substance which mainly occurs in soybeans. In contrast to ruminants only part of the human population is capable to produce equol after consuming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce