Theses 

Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací v běžných základních školách z pohledu učitelů – Bc. Hana Jastrábková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Special Education / Special Education

Bc. Hana Jastrábková

Bachelor's thesis

Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací v běžných základních školách z pohledu učitelů

Inclusive education of students with mild mental disability in standart primary schools from the teachers' point of view

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá individuální integrací žáků s lehkou mentální retardací do běžných tříd základních škol. Jejím cílem je zjistit, jak tuto integraci vnímají učitelé. První dvě kapitoly práce popisují teoretická východiska. Seznamují nás s mentální retardací a se vzděláváním, integrací a inkluzí žáků s lehkým mentálním postižením.Třetí část je věnována výzkumnému šetření. Hlavním cílem bylo zjistit, jak inkluzivní vzdělávání žáků s lehkou mentálníretardací do běžných tříd základních škol vnímají učitelé.

Abstract: This bachelor´s work deals with individual integration of pupils with minor retardation into common basic school classes. Its target is to find out, how this integration is perceived by teachers.The first two chapters describe theoretical solutions. They familiarize us with mental retardation and with education, integration and infusion of pupils with minor disability. The third part is devoted to the research. The main aim was to find out, how is the pupils´ inclusive education with minor retardation into common classes of basic schools, perceived by teachers.

Kľúčové slová: Inkluzivní vzdělávání, inkluze, integrace, mentální postižení, Inclusive education, inclusion, integration, mental disability

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 23:12, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz