Theses 

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základních škol v mikroregionu Žďársko – Mgr. Kateřina Hrstková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kateřina Hrstková

Diplomová práce

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základních škol v mikroregionu Žďársko

Anotace: Práce pojednává o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupně základních škol, o historii, o školském systému v České republice, podmínkách, legislativě, rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, integrovaném poradenském systému, a to vše z pohledu integrace. Tyto poznatky byly podkladem k praktické části, ve které bylo cílem zjistit úroveň a efektivnost integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v mikroregionu Žďársko.

Abstract: The thesis writes about the integration of pupils with the special needs in the education into the primary schools (first degree), about history, educational system in the Czech republic, about the conditions, legalisation, the frame educational program for the primary education, about integrational advice system and all that from the point of view of an integration. These knowledges was used as the basis of practical part this work where was the aim to find out the level and effectiveness of the integration of pupils with the special needs in microregion of Žďársko.

Klíčová slova: integrace/integration, inkluze/inclusion, podmínky integrace/conditions of integration, historie integrace/history of integration, školské legislativní předpisy/educational legislative regulations, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání/frame educational program from primary education, integrovaný poradenský systém/integrational advice system

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz