Theses 

Hudební výchova ve 3. ročníku ZŠ – Mgr. Daniela Kalhousová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Daniela Kalhousová

Diplomová práce

Hudební výchova ve 3. ročníku ZŠ

Music in the 1st Year of Elementary School

Anotace: Anotace: Hudební hra jako prostředek pro rozvoj a osvojení hudebních vědomostí a dovedností (zaměřeno na 3. ročník základní školy) 110 stran Vedoucí diplomové práce: PhDr. Blanka Knopová, CSc. Vypracovala: Daniela Kalhousová Masarykova univerzita Brno 2015 Závěrečná práce je zaměřena na využití her pro osvojení hudebních vědomostí a schopností v hudební výchově. V teoretické části charakterizuji pojem hudba, hudební výchova a hudební hra. Obsahem praktické části jsou náměty pro osvojování hudebních schopností a vědomostí. Výzkum je zaměřen na vztah žáků a učitelů k hudební výchově jako k vzdělávacímu předmětu.

Abstract: Abstract: Music game as a tool for development and acquisition of musical knowledge and skills (aimed at 3rd year of primary school) 110 pages Supervisor: PhDr. Blanka Knopová, CSc. Developed: Daniela Kalhousová Masaryk University Brno 2015 The final work is focused on the use of games for learning musical knowledge and skills in music education . The theoretical part describes the concept of music , music education and music game. The practical part offers ideas for learning musical skills and knowledge . The research focuses on the relationship between pupils and teachers for music education as an educational subject.

Klíčová slova: Hudební výchova, hry v hudební výchově, činnost vokální, instrumentální, pohybová a poslechová Music education, games in music education, vocal activity, instrumental activity, listening aktivity and motion aktivity.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 17:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz