Ing. Monika Křupková, BA (Hons)

Diplomová práce

Řízení nástupnictví v rodinných malých a středních podnicích

Management succession in family small and medium-sized enterprises
Anotace:
Cílem diplomové práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky řízení nástupnictví v rodinných malých a středních podnicích provést analýzu plánování předávání nástupnictví v podniku ABC, s.r.o. a na základě více možných potenciálních variant doporučit nejvhodnější variantu pro řešení této problematiky v uvedeném podniku.
Abstract:
The aim of the thesis is usage of theoretical background in problematics of succession planning in small and medium-sized enterprises for analysis of succession in the company ABC, it further recommends best solution out of possible options for passing succession in selected company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Luděk Drlík, Ph.D., MBA, MSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting