Bc. Andrea Švábová

Master's thesis

Ošetřování terminálně nemocných

Treatment of terminally ill
Abstract:
Předmětem diplomové práce je vytvořit přehled poznatků z oblasti péče o terminálně nemocné s nádorovou bolestí a analyzovat možnosti její terapie se zaměřením na farmakoterapii, upozornit na význam hodnocení bolesti s cílem dosáhnout efektivního uspokojivého výsledku a nastínit vliv paliativní medicíny na život umírajících. Teoretická část je zaměřena na péči o terminálně nemocné, na paliativní péči …more
Abstract:
The subjekt of this thesis is a summary of findings from the care of terminály ill with cancer pain and its tretament options analyzed with a focus on pharmacotherapy, to highlight the importace of pain assessment in order to achieve effective and satisfactory outcome to outline the impact of paliative medicine to dying. The theoretical part focuses on the care of terminally ill patients to palliative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Švábová, Andrea. Ošetřování terminálně nemocných. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií