Bc. Zdeňka Vlasáková

Bakalářská práce

Využití finanční analýzy v podniku

Use of financial analyse in a company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy finanční situace vybraného podniku, odhalení silných a slabých stránek ve finančním hospodaření a návrh opatření pro další vývoj v oblasti finančního hospodaření. Práce se skládá ze dvou částí – z teoretické a z praktické. Teoretická část definuje pojem finanční analýza a její nejčastěji používané metody. V praktické části jsou uplatněny základní techniky …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is an elaboration of an analysis of a particular company’s financial situation and to find out strength and weakness of financial management and to suggest disposals for the further progress in financial management. The thesis consists of two parts - the theoretical and the practical one. The theoretical part defines the term financial analysis and its most used methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
  • Oponent: RNDr. Ivan Ibrmajer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting