Pavel BAKOŠ

Bakalářská práce

Romská menšina v české společnosti a příklady její úspěšné integrace

Roma minority in the Czech society and examples of their successful integration.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je představit do české společnosti úspěšně integrované romské komunity, sociální skupiny či jednotlivce. Jádrem teoretické části bude představit vyloučené lokality regionu Ostravsko, definovat pojem ?úspěšná integrace? a stanovit zásady nutné pro úspěšnou integraci. Praktická část pak bude zaměřená na analýzu zásad úspěšné integrace na skutečném příkladu, zda jsou všechny zásady …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to introduce the Romany communities, the social groups or the individuals successfully integrated into the Czech society. The core of the theoretical part is to introduce the excluded areas of the Ostrava region, to define the term ?successful integration? and to determinate the principles essential for the successful integration. The practical part is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAKOŠ, Pavel. Romská menšina v české společnosti a příklady její úspěšné integrace. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta