Tereza SIVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení

Health and social worker as part of a multidisciplinary team in a selected organization
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce řeší téma role zdravotně-sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. Je zpracována formou teoreticko-aplikační práce. Hlavním cílem celé bakalářské práce je zjistit, jaké je postavení zdravotně-sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu zdravotnické organizace. Dílčím cílem je analyzovat a představit jaké jsou kompetence a náplň práce zdravotně-sociálního pracovníka …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the role of health and social worker in a multidisciplinary team. It is processed in the form of theoretical - application work. The main aim of this bachelor thesis is to find out what is the position of a health and social worker in a multidisciplinary team of a health organization. A partial goal is to analyze and present what are the competencies and job description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIVÁKOVÁ, Tereza. Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií