Bc. Monika Navrátilová

Diplomová práce

Vliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na půdní respiraci

Influence of compost, composted biochar and mineral nitrogen on soil respiration
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na podstatu půdní respirace, která je v praktické části práce za pomoci reálného měření hodnocena analýzou dat. Zabývá se rovněž otázkou sekvestrace organického uhlíku, tedy jeho akumulace v půdě. Řešena jsou rozdílná aditiva a jejich vliv na živé složky půdy, které na ně reagují odlišnými způsoby. Úvodem je v literární části popsán proces kompostování a podmínky, za jakých …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the essence of soil respiration, which is evaluated in the practical part of the work with the help of real measurement by data analysis. It also deals with the issue of sequestration of organic carbon, ie its accumulation in the soil. Different additives and their effect on living soil components are solved, which react to them in different ways. In the beginning, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta