Ing. Kateřina Dacerová

Diplomová práce

Schengenský prostor a jeho principy

The Schengen area and its principles
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou Schengenského prostoru a jeho principy. Pozornost je věnována zejména vzniku Schengenského prostoru, legislativě, vízové politice a migraci, policejní a justiční spolupráci, vstupu České republiky do tohoto prostoru. Cílem práce je popis právních úprav a jejich případných změn a popis vývoje legislativy. Dále pak obecné zmapování historie vzniku Schengenského …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of the Schengen area and its principles. The main focus is on the creation of the Schengen area, legislation, visa politics and migration, police and justice cooperation, entering of the Czech republic into the Schengen area. The aim of the thesis is the description of legal regulations and their eventual changes and the description of legislation development. Farther …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Řehák
  • Oponent: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní