Tereza PSOHLAVCOVÁ

Diplomová práce

Průpravné činnosti a nácvik herních činností jednotlivce, herních kombinací a systémů v přehazované na 1. stupni ZŠ (videoprogram)

Warm-up activities and practice of combined game performance, individual game performance and systems of a game in Throwball at primary schools (videoprogram)
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na přehazovanou, díky které by si žáci 1. stupně ZŠ osvojili základy volejbalu. Práce obsahuje popis přehazované a její základní pravidla. Největší část je věnována jednotlivým herním činnostem jednotlivce, kde se detailně zabývám jejich popisem, upozorňuji na základní chyby, na jejich odstranění a popisuji vhodná průpravná cvičení. Dále pak ve své diplomové práci popisuji …více
Abstract:
This thesis is focused on description of the kids volleyball thanks to which children in lower grades of elementary schools should be able to learn basics of volleyball. The thesis contains description of the kids volleyball and its basic rules. The main part of the thesis concerns on specific game situations where I analyse them in detail, then I draw attention to the usual mistakes and advise how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luboš Charvát

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PSOHLAVCOVÁ, Tereza. Průpravné činnosti a nácvik herních činností jednotlivce, herních kombinací a systémů v přehazované na 1. stupni ZŠ (videoprogram). Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/