Bc. et Bc. Hana Brablecová

Diplomová práce

Vliv hudebního pozadí na paměť u žáků 2.stupně ZŠ

The influence of music background on memory of secondary school students
Anotace:
Cílem diplomové práce Vliv hudebního pozadí na paměť žáků 2.stupně ZŠ je prozkoumat souvislost mezi hudebním pozadím a zapamatováním a vybavením si řady slov. Teoretická část pojednává o vnímání hudby a jejím vlivu na lidský organismus a o paměti se zvláštním zřetelem na krátkodobou a pracovní paměť. Nosnou částí této práce je shrnutí nejdůležitějších výzkumů hudby a paměti, hudebního pozadí a jeho …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis “The influence of music background on memory of secondary school students“ is to explore the relationship between the music background and the remembrance and recall of a word list. The theoretical part deals with a music perception, its influence on human organism and memory, especially short-term memory and working memory. An important part of the thesis is a resumé …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta