Bc. Eva Semelová

Diplomová práce

Praktiky bio-moci v každodennosti. Povinné očkování v ČR - analýza diskurzivních praktik

Obligatory Vaccination in Czech Republic - the Analysis of Discoursive Practices
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá povinným očkováním v České republice, přičemž metodou zkoumání je kritická diskurzivní analýza. Práce se nejprve věnuje teoretickým východiskům, konkrétně Foucaultovým pojmům moc a biomoc, pojmu diskurz a kritické diskurzivní analýze. V této kapitole také práce přináší stručné shrnutí základních informací o očkování a přehled sociálně-vědních prací o očkování. V další …více
Abstract:
This master thesis focuses on the compulsory vaccination in the Czech Republic using the critical discourse analysis as a method. At the beginning this work presents theoretical basis, especially Foucault’s terms power and biopower, the discourse and the critical discourse analysis. This chapter gives basic information about the vaccination and a brief overview of social scientific works about the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií