Bc. Jana Michalíková

Diplomová práce

Stanovení kritické micelární koncentrace perfluorovaných karboxylových kyselin pomocí kapilární elektroforézy

Determination of critical micelle concentration of perfluorinated carboxylic acids using capillary electrophoresis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá stanovením kritické micelární koncentrace perfluorovaných karboxylových kyselin pomocí kapilární elektroforézy. Prvním krokem bylo určení kritické micelární koncentrace u homologické řady perfluorovaných karboxylových kyselin. Kritická micelární koncentrace byla určena dvěma metodami a to metodou založenou na měření proudu a metodou založenou na měření viskozity v závislosti …více
Abstract:
This diploma thesis deals with determination of critical micelle concentration of perfluorinated carboxylic acids using capillary electrophoresis. The first step was to determine the critical micelle concentration of homological series of perfluorinated carboxylic acids. Critical micelle concentration was determined using two methods. The first method is based on measurement of current; the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michalíková, Jana. Stanovení kritické micelární koncentrace perfluorovaných karboxylových kyselin pomocí kapilární elektroforézy. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická