Bc. Martina Moravcová

Diplomová práce

Elektroforetické separace fenolických sloučenin pomocí perfluorovaných karboxylových kyselin

Electrophoretic separations of phenolic compounds using perfluorinated carboxylic acids
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na separaci antioxidantů pomocí micelární elektrokinetické chromatografie za použití těkavých pufrů z perfluorovaných karboxylových kyselin. V prvním kroku bylo nutné zjistit elektroosmotický tok a pohyblivost micel, dále byly proměřeny jednotlivé standardy za různých podmínek. Po proměření standardů byly proměřeny nejprve jen směsi kyselin a flavonu, potom i celková …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the separation of antioxidants by micellar electrokinetic chromatography using volatile perfluorinated carboxylic acids. In the first step it was necessary to determine the electroosmotic flow and the mobility of the micelles, then the individual standards were measured under different conditions. After measuring the standards, only the mixtures of acids and flavon were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Moravcová, Martina. Elektroforetické separace fenolických sloučenin pomocí perfluorovaných karboxylových kyselin. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická