Bc. Renáta ŽÁRSKÁ, DiS.

Diplomová práce

Akutní bolest v pooperační péči u pacientů po totální náhradě kyčelního kloubu

Acute pain in the postoperative care of patients after total hip joint replacement
Anotace:
Cíl: Cílem diplomové práce je porovnat intenzitu subjektivně vnímané akutní bolesti u pacientů po totální náhradě kyčle v pooperačním období při hospitalizaci na ortopedickém oddělení ve Fakultní nemocnici Ostrava. Zhodnotit vztah mezi vnímáním akutní pooperační bolesti a determinanty, jako jsou věk, předoperační užívání analgetik, rehabilitační režim a edukací. Metodika: Soubor tvořilo 123 pacientů …více
Abstract:
Objective: The aim of this thesis is to compare the intensity of the subjective perception of acute pain at patients passed total hip replacement in the postoperative period during hospitalization at the orthopedic department at the University Hospital Ostrava. Another point of view is to evaluate the relation between the perception of acute postoperative pain and determinants such as age, preoperative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÁRSKÁ, Renáta. Akutní bolest v pooperační péči u pacientů po totální náhradě kyčelního kloubu. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii