Josef Hrabal

Bakalářská práce

Senzor náklonu, přetížení a směru jízdy automobilu

Tilt, Congestion and Direction of Traffic Automobile Sensor
Anotace:
Předmětem této práce je návrh a následná realizace modulu pro snímání náklonu, přetížení a směru jízdy automobilu a následný přenos těchto dat do počítače. Úvodem této práce je proveden rozbor problematiky měření a návrh vhodných senzorů. Poté je provedeno porovnání a výběr senzorů různých výrobců. V další části se práce zabývá testováním filtrace naměřených dat a jejich přenosem do počítače. Následně …více
Abstract:
This thesis deals with the design and implementation of automotive tilt, congestion and driving direction sensor and with the transfer of measurement data into the computer. In the introductory part measurement issues are analyzed and suitable sensors are designed. Then a comparsion is carried out and sensors from various manufacturers are selected. The next chapter deals with the testing of filtration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: David Seidl
  • Oponent: Petr Olivka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika