Bc. Lucie Elizabeth Künzlová

Bakalářská práce

Vražda novorozeného dítěte matkou

Murder of a newborn baby by a mother
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou. Věnuje se právní úpravě tohoto trestného činu a jeho skutkové podstatě. Dále pojednává o profilu a psychickém stavu pachatelky a o jejím motivu. Další část se zabývá dokazováním, jak je prováděno, jaké jsou za něj sankce a ve kterých případech není matka trestně odpovědná. Na závěr jsou zde uvedeny statistiky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the crime of murder of a newborn child by the mother. It deals with the legal regulation of this crime and its factual nature. It also discusses the profile and mental state of the offender and her motive. The next part deals with proving how it is implemented, what are the sanctions for it and in which cases the mother is not criminally responsible. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Opalecká
  • Oponent: Mgr. Eliška Pilátová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní