Bc. Ondřej Kaňa

Diplomová práce

Quizlet and its impact on Czech secondary school students' habits and effectiveness of learning new vocabulary

Quizlet and its impact on Czech secondary school students' habits and effectiveness of learning new vocabulary
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem výuky a studia slovní zásoby. Důraz je kladen na Quizlet, což je nástroj, který využívá tzv. flashcards k tomu, aby pomohl studentům učit se nová slovíčka. Cílem této práce je zjistit, zda představení tohoto nástroje studentům střední školy ovlivní způsob, jakým se učí nové slovní zásobě. A pokud ano, jestli tato změna vede k lepším výsledkům v testech. První …více
Abstract:
This master’s thesis deals with a topic of vocabulary learning. The emphasis is set on Quizlet, a tool that uses flashcards to help students learn autonomously when- and wherever they want to. The aim is to determine whether Quizlet can affect the way students learn new vocabulary. And if so, if it leads to better test results. The first section of the paper provides the reader with theoretical background …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy