Aneta ŽOUŽELKOVÁ

Master's thesis

Marginalizace cizinců třetích zemí na českém trhu práce jako nové sociální riziko

Marginalization of the foreigners of third countries on the Czech Labour Market as a new social risk
Anotácia:
Následující diplomová práce je zaměřena na problematiku pracovní migrace cizinců ze třetích zemí na území České republiky. Cílem práce je teoreticky zmapovat postavení cizinců ze třetích zemí na českém trhu práce a následně zjistit, jak hodnotí pracovníci Center na podporu integrace cizinců jejich pracovní uplatnitelnost. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části se zaměřuji na popis …viac
Abstract:
The following thesis is focused on the labour migration of the foreigners of third countries in the Czech republic. The aim of the thesis is to theoretically map the position of the foreigners of third countries on the Czech labour market and afterwards to find out how employees of Centers for the support of the integration of foreigners (CPIC) evaluate their labour employability. The thesis is divided …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zverejniť od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Martin Brezina

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽOUŽELKOVÁ, Aneta. Marginalizace cizinců třetích zemí na českém trhu práce jako nové sociální riziko. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

University of Ostrava

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Management of Social Work Service Organizations