Bc. Martin Jakubík

Master's thesis

Genetické algoritmy pro řešení úloh optimalizace investičních strategií na finančních trzích

Optimization of trading strategy via genetic algorithms
Abstract:
The master thesis deals with the optimization of trading strategies via genetic algorithms. The theoretical part describes machine learning, genetic algorithms and trading in currency markets. The practical part of the thesis is divided into two parts. The first part describes the design and implementation of demonstration application. The second part is dedicated to the optimization of the trading …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou investičných stratégií pomocou genetických algoritmov. V teoretickej časti je predstavená problematika strojového učenia, genetických algoritmov a obchodovania na menových trhoch. Praktická časť je rozdelená na 2 časti. Prvá časť popisuje návrh a implementáciu demonštračnej aplikácie. Druhá časť je venovaná optimalizácií parametrov za pomoci implementovanej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedúci: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics