Martin Hermann

Diplomová práce

Genetický algoritmus jako prostředek pro optimalizaci v mechanice

Genetic Algorithm as a Tool for Optimization in Mechanics
Anotace:
Diplomová práce demonstruje využití genetického algoritmu pro optimalizaci v mechanice. V práci je ukázaná optimalizace tvaru vrubu a vliv rozložení hmoty na tuhost součásti. V experimentální části je ukázaný vliv magnetického pole na vlastní frekvence sendvičového nosníku.
Abstract:
Thesis demonstrates the use of a genetic algorithm for optimization in mechanics. This work shows the optimization of shape of the notch and the effect of mass distribution on the stiffness of the part. The experimental part shows the influence of the magnetic field on the eigenfrequency of the sandwich beam.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Tomáš Hruš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hermann, Martin. Genetický algoritmus jako prostředek pro optimalizaci v mechanice. Liberec, 2021. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní