Václav Němec

Diplomová práce

Systém technické analýzy burzovních dat

System for Technical Analysis
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvoření simulačního systému pro simulaci automatického obchodování na burze, který umožňí vytvoření obchodní strategie pomocí technické analýzy, technických indikátorů a neuronové sítě a který umožní optimalizaci takto vytvořené obchodní strategie pomocí evolučně inspirovaných algoritmů, jako je genetický algoritmus nebo samo organizující se migrační algoritmus. Dále …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is creation of a system for simulation of automatic stock exchange. This system will enable planning of business strategy through technical analysis, technical indicators and neural network and will also provide optimalization of the business strategy through evolutionary algorithms such as genetic algorithm or self-organizing migration algorithm. The thesis then further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Michal Krumnikl
  • Oponent: Jan Gaura

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika