Bc. Tereza Sedláková

Bachelor's thesis

Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy

Theoretical and Practical Questions of Management of the Public Administration Property
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy” je hodnotit hospodaření s majetkem veřejné správy na příkladu vybraných malých obcí. První část se zaměřuje na teoretické a legislativní aspekty dané problematiky. Ve druhé části práce jsou z hlediska hospodaření a majetku zkoumány vybrané malé obce a jsou zde také uvedeny statistiky pro údaje o hospodaření …more
Abstract:
The subject of the bachelor's thesis "Theoretical and Practical Questions of Management of the Public Administration Property" is to evaluate the management of the public administration property using examples provided by selected small municipalities. The focus of the first part is on the theoretical and legislative aspects of the issue. The second part of the thesis analyses the property of the small …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Reader: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta