Theses 

Somatotyp a tělesná zdatnost dětí romského etnika mladšího školního věku – Jana PODANÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Jana PODANÁ

Master's thesis

Somatotyp a tělesná zdatnost dětí romského etnika mladšího školního věku

The somatotype and physical fitness in younger schoolchildren of the Roma nationality

Abstract: Tato diplomová práce zjišťuje motivační vliv začlenění prvků taneční výchovy do běžných hodin tělesné výchovy na držení těla, rozvoj tělesné zdatností a motorických dovedností u žáků romského etnika na 5. Základní školy v Mostě- Chanově. Předložená práce vznikla díky studentskému grantu IGA PF UJEP 2012. Ve výzkumné části práce jsme se zaměřili na změny stavu tělesné zdatnosti, motorických dovedností a držení těla na začátku a na konci projektu. Využity byly metody antropometrických měření, posuzování držení těla a testy motorických dovedností. Za největší přínos práce považujeme zjištění, že mezi skupiny žáků, které taneční aktivity motivovaly ke zlepšení tělesné výkonnosti a zdatnosti patřily též děti obézní, které se většinou pohybovým aktivitám vyhýbají.

Abstract: This disertation reconnoiter motivational influence elemens of dance excersises to using physical education. We examine with children of roma ethnic what influnce elemens havei on their poise, motor skills and development physical fitness. These children are from 5. primary school in Most-Chanov. This disertation was founded thanks student grant IGA PF UJEP 2012. Praktical part is about mapping ganges present condition of psychical fitness, motor skills and poise, which was on start and in the end of project. We was working antrhropometric measurements, assesment poise and testing coordination skills. The creates bendit is that, dance aktivity, motivated to improve physical performance and fitness at Gross pupils and that these groups included obese chlidren, which avoided motion aktivity mostly.

Keywords: mladší školní věk, romské etnikum, somatotyp, tělesná zdatnost, motorická dovednost

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 3. 2014
  • Accessible from:: 19. 3. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.3.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

PODANÁ, Jana. Somatotyp a tělesná zdatnost dětí romského etnika mladšího školního věku. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 12:45, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz