Sasan Barak

Disertační práce

"Technická a fundamentální analýza pro predikci akciového trhu pomocí dolování dat"

"Technická a fundamentální analýza pro predikci akciového trhu pomocí dolování dat"
Anotace:
Predicting stock prices is an essential objective in the financial world. Forecasting stock returns and their risk represents one of the most critical concerns of market decision makers. This thesis investigates the stock price forecasting with three approaches from the data mining concept and shows how different elements in the stock price can help to enhance the accuracy of our prediction. For this …více
Abstract:
Predicting stock prices is an essential objective in the financial world. Forecasting stock returns and their risk represents one of the most critical concerns of market decision makers. This thesis investigates the stock price forecasting with three approaches from the data mining concept and shows how different elements in the stock price can help to enhance the accuracy of our prediction. For this …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Martin Branda, Bohumil Stádník, Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava