Mgr. Lucie Šťastná

Bachelor's thesis

Formy sociální integrace na Základní škole speciální a jejich vliv na rozvoj komunikačních dovedností u dětí s kombinovaným postižením

Forms of Social Integration at Basic Schools for Children with Special Needs and their Influence on Development of Communication Skills in children with Multiple Disabilities
Abstract:
Bakalářská práce popisuje vliv integračních aktivit na komunikační dovednosti dětí s kombinovaným postižením. Představuje aktivity probíhající na Základní škole speciální, při kterých spolupracují žáci a studenti bez postižení. Bakalářskou práci tvoří dvě části: teoretická a praktická. První část charakterizuje a vymezuje pojem kombinované postižení, zabývá se vzděláváním a výchovou žáků s kombinovaným …more
Abstract:
This bachelor thesis describes the influence of integratin activities on communication skills of children with combined disability. The thesis introduces activities which také place at the Basic school for children with special needs, where pupils and students without disability cooperate. This thesis consists of two parts: theoretical and practical one. The first part describes and defines the term …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta