Mgr. Adam Chroust

Bachelor's thesis

Osobnost Josefa Batelky ve společenských proměnách 20. století

Josef Batelka in social transformations 20th century
Abstract:
Bakalářská diplomová práce podrobně mapuje životní osudy evangelického faráře Josefa Batelky. Tento člověk zažil všechny společenské a historické milníky české historie od roku 1919 do roku 1999. Josef Batelka pocházel z české rodiny, studoval na Komenského gymnáziu ve Vídni, zažil nucený odsun 1938, zatčení jednotkami SS 17. listopadu 1939 a deportaci do KT Sachsenhausen. Po válce a krátkém členství …more
Abstract:
This Bachelor thesis gives details of the life events of the evangelical minister Josef Batelka. This man lived through all social and historical milestones of the Czech history since 1919. Josef Batelka was born to a Czech family, studied at the Comenius Grammar School in Vienna, experienced the expulsion of Germans in 1938, was arrested by the SS officers on November 17, 1939 and deported to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta