Marek OZNER

Bakalářská práce

Edukace pacientů s diabetem I. a II. typu

Education of patients with diabetes of I. and II. type
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma edukace diabetiků I. a II. typu, zkoumá znalosti pacientů v běžné diabetologické ambulanci a lůžkových odděleních a reakce respondentů na akutní komplikace a znalosti chronických komplikací tohoto závažného onemocnění. Bakalářská práce se dělí na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část zahrnuje rozdělení typů diabetu podle etiologie, popisuje …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on education of patients with diabetes I. and II. type, examines patient´s knowledge in diabetological clinic and in inpatient wards, reaction of respondents to acute complications and knowledge of chronic complications of this serious disease. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes the division of diabetes types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 8. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Pavlína Blahutová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OZNER, Marek. Edukace pacientů s diabetem I. a II. typu. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář