Mgr. Jaroslava Šimáková

Bakalářská práce

Centrum experimentálního divadla - komparace poetiky tří brněnských divadel

Centre Of Experimental Theatre - The Comparison Of Poetics Of The Three Brno's Alternatives Scenes
Anotace:
Dvě brněnská divadla, Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo, vznikla nezávisle na sobě. Postupem času se tato divadla spojila, na základě sdílené myšlenky a sdíleného prostoru, v jednotnou komunitu. Následně vyústila ve společný projekt CED. Stala se fenoménem v české divadelní kultuře a po desetiletích svojí existence znamená nepostradatelnou součást brněnské alternativní scény.
Abstract:
Two of Brno´s theatres Divadlo Husa na provázku and HaDivadlo come into existence each other independently. In the process, based on the shared ideas as well as space, the two theatres were jointed into united community. Consequently this led into common project called CED, which grown into phenomen withing the Czech theatrical culture. Today, after decades of its existence it represents indispensable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta