Bc. Kristína Štítná

Bachelor's thesis

Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu

Revenues and expenditures of the state budget
Abstract:
The aim of our bachelor thesis is to bring an overview of state budget revenues and expenses in the Slovak Republic and partly also in European Union. The thesis is divided into five chapter, and some of them are further divided into subchapters. The first chapter brings key words definitions. The second chapter focuses on general characteristic of state budget, its historical development and functions …more
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na Slovensku a čiastočne aj v Európskej únii. Naša práca je rozdelená do piatich kapitol, z ktorých niektoré sú ďalek členené na podkapitoly. V prvej kapitole prinášame definície pojmov, ktoré sú pre našu prácu kľúčové. Druhá kapitola sa zameriava na všeobecnú charakteristiku štátneho rozpočtu, jeho historický vývoj …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Zuzana Megless
  • Reader: Ing. Lenka Ostrožlíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK