Jan Kmínek

Bakalářská práce

Srovnání možností využití open-source e-commerce cms při implementaci e-shopu

Comparing the possibilities of using open-source e-commerce cms when implementing an e-shop
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je průzkum aktuálně dostupných open-source e-commerce systémů a jejich využití při implementaci internetového obchodu s následným srovnáním. Pro dosažení tohoto cíle jsou nejprve v teoretické části práce rozebrány samotné e-commerce systémy a důležité pojmy, které s nimi souvisí. Teoretická část je také zaměřena na historii těchto systémů a je zde popsáno i několik trendů …více
Abstract:
The aim of this thesis is a survey of currently available open-source e-commerce systems and their use in the implementation of an online store with subsequent comparison. To achieve this goal, firstly in the theoretical part the actual e-commerce systems are analyzed and then important concepts related to them are mentioned. The theoretical part is focused on the history of these systems, and there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Marek Samec
  • Oponent: Oleg Svatoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69732