Jan Kmínek

Bachelor's thesis

Srovnání možností využití open-source e-commerce cms při implementaci e-shopu

Comparing the possibilities of using open-source e-commerce cms when implementing an e-shop
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je průzkum aktuálně dostupných open-source e-commerce systémů a jejich využití při implementaci internetového obchodu s následným srovnáním. Pro dosažení tohoto cíle jsou nejprve v teoretické části práce rozebrány samotné e-commerce systémy a důležité pojmy, které s nimi souvisí. Teoretická část je také zaměřena na historii těchto systémů a je zde popsáno i několik trendů …more
Abstract:
The aim of this thesis is a survey of currently available open-source e-commerce systems and their use in the implementation of an online store with subsequent comparison. To achieve this goal, firstly in the theoretical part the actual e-commerce systems are analyzed and then important concepts related to them are mentioned. The theoretical part is focused on the history of these systems, and there …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Marek Samec
  • Reader: Oleg Svatoš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69732