Bc. Veronika Plačková

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po operaci syndromu karpálního tunelu

Medical rehabilitation plan and procedure after operation of Carpal Tunnel Syndrome
Anotace:
Tato práce zpracovává informace o poměrně častém onemocnění dnešní doby nazývaném syndrom karpálního tunelu. Obecná část se zabývá etiologií onemocnění, rizikovými faktory, klinickými projevy, diagnostikou a možnostmi léčby. Speciální část je zaměřena na možnosti léčby SKT před a po operaci v rámci fyzioterapie. Třetí část – kazuistika popisuje vyšetření a aplikaci léčebných rehabilitačních postupů …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis analysis informations about common disease of nowadays, which is called the Carpal Tunnel Syndrome (CTS). The first part is concerned with etiology of disease, risk factors, clinical factors, diagnostics and possibilities of treatment. Special part of this work is focused on possibilities of treatment CTS before and after the surgery. The third part – casuistry, describes inspection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta