Bc. Michaela Veverková

Bakalářská práce

Prevence vzniku a kinezioterapie u pacientů se syndromem karpálního tunelu

Prevention remedies and kinesiotherapy in patient with carpal tunnel syndrom
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je syndrom karpálního tunelu, který je nejčastějším úžinovým syndromem. Tato práce se skládá ze dvou částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům o vývoji a fyziologii horní končetiny. Dále se zabývá faktory ovlivňujícími vznik syndromu karpálního tunelu a jeho následnou terapií. Druhou částí je kazuistická studie pacienta se syndromem karpálního tunelu. Cílem bylo …více
Abstract:
The topic of this theses is the carpal tunnel syndrome being the most common syndrome. This paper is composed of two parts. The first part is devoted to theoretical knowledge and development and physiology of the upper limb. Further it deals with factors affecting the beginning of the syndrome and its following therapy. The second part is a case study of a patient suffering from carpal tunnel syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií