Bc. Michaela KOSTELŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Kytice, Karel Jaromír Erben - zpracování balad v prostoru

Kytice, Karel Jaromir Erben - processing of ballads in space
Anotace:
Ve své diplomové práci, která je rozdělena do tří celků, řeším Erbenovy balady Kytice z hlediska umělecké tvorby. V teoretické části se věnuji životu K. J. Erbena, problematice a hloubce jednotlivých balad, jejich návaznosti a také mytologii některých postav. Dále se v teoretické části zabývám ilustrátory, kteří mě svým ztvárněním zaujali a inspirovali ve vztahu k Erbenovým baladám, v následujících …více
Abstract:
In my dissertation project, which is devided into three parts, I deal with Erben's ballads the Kytice book in terms of artistic creation. The theoretical part is devoted to the life of K. J. Erben, issues and depth of individual ballads, their continuity and the mythology of certain characters. Furthermore, the theoretical part deals with the illustrators who were interested for me and inspired me …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Ivo Chovanec, ak. soch.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTELŇÁKOVÁ, Michaela. Kytice, Karel Jaromír Erben - zpracování balad v prostoru. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium)