Theses 

Průzkum spokojenosti zákazníků a identifikace potřeb, požadavků a očekávání zákazníků – Ing. Radek Chvosta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Radek Chvosta

Bakalářská práce

Průzkum spokojenosti zákazníků a identifikace potřeb, požadavků a očekávání zákazníků

Customer satisfaction survey and identification of needs, requirements and expectations of customers

Anotace: Tématem bakalářské práce je vyhodnocení současných průzkumů spokojenosti a průzkumů přání, potřeb a očekávání zákazníků společnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. V návaznosti na zjištěné skutečnosti jsou v bakalářské práci navrženy změny způsobů vedení průzkumů stejně jako změny spočívající v nastavení pravidelnosti a četnosti jednotlivých typů průzkumů. Výsledky obsažené v této bakalářské práci je možné aplikovat přímo v praxi u společnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Abstract: The theme of this thesis is to assess current satisfaction surveys and surveys wishes, needs and expectations of customers of CompuGROUP Medical Česká republika s.r.o. In response to detected facts there are changes in methods of keeping surveys as well as changes in setting of regularity and frequency of various types of surveys suggested in the thesis. The results contained in this thesis can be applied directly in practice by the company CompuGROUP Medical Česká republika s.r.o.

Klíčová slova: firma, inovace, průzkum, spokojenost, zákazník, Company, innovation, survay, satisfaction, customer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:21, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz