Bc. Tereza Hrabě

Master's thesis

Změny ve výkonu kontroly ve veřejné správě dle nového kontrolního řádu

Changes in the performance of control in public administration according to the new Rules of Procedure
Anotácia:
Nový kontrolní řád byl velmi očekávanou změnou v oblasti kontroly veřejné správy, ale mým cílem je opravdu kriticky zhodnotit, zda očekávaná změna byla tak efektivní, nebo nikoliv. Spousta publikací podrobně a odborně popisuje dílčí změny v rámci nového kontrolního řádu, ale jen hrstka z nich popisuje fungování v praxi s konkrétními příklady ze života z pohledu obou stran, kontrolujícího i kontrolovaného …viac
Abstract:
The new control order was a much-anticipated change in the field of public administration control, but my goal is to really critically evaluate whether the expected change was justified or not. Many publications describe in detail the partial changes within the framework of the new control order, but none of them describe the real functioning in practice, for example from the point of view of those …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2023
  • Vedúci: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut