Anastasia Arkhipova

Bakalářská práce

Personální řízení v restauraci

Personnel management in a restaurant
Anotace:
Celá má práce se orientuje na provoz a zjištění kvality personálního řízení restaurace „El-Barr“. Abych mohla splnit cíl své práce, který jsem si vytyčila, a navrhnout vhodná řešení, která by mohla napomoci odstranit nedostatky, které případně objevím, využiji různé analýzy a šetření. Objektem výzkumu je restaurace „El-Barr“, Rusko, Moskva. Cílem této práce je analýza personálního řízení restaurace …více
Abstract:
All my work is focused on finding quality of personnel management in a restaurant "El-Barr." In order to realize the aim of this work, and propose appropriate solutions that could help to remove deficiencies, I will use a variety of analysis and investigation. The object of research is the restaurant "El-Barr," Russia, Moscow. The main goal of my bachelor thesis is to analyse operation and quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Beránek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze