Theses 

Morfogenetické zóny města a jejich vztah k funkční a socio-ekonomické městské struktuře – Bc. Štěpán Podhrázský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Štěpán Podhrázský

Diplomová práce

Morfogenetické zóny města a jejich vztah k funkční a socio-ekonomické městské struktuře

Morphogenetic zones and their relations to urban functional and socio-economic spatial patterns

Anotace: Tato diplomová práce se věnuje vymezení zón na základě morfogenetických charakteristik. Souběžně jsou vymezeny zóny na základě socio-demografických ukazatelů. Socio-demografické ukazatele jsou hodnoceny na základě vícerozměrné analýzy s důrazem na diskriminační analýzu. Práce se následně zabývá jejich srovnáním a vyhodnocením závislosti mezi jednotlivými typy vymezení.

Abstract: This thesis is devoted to defining zones based on morphological characteristics. Parallel zones are defined on the basis of socio-demographic indicators. Socio-demographic indicators are evaluated on the basis of multivariate analysis with emphasis on discrimination analysis. The thesis then deals with the comparison and evaluation of the dependencies between different types of definition.

Klíčová slova: Brno, diskriminační analýza, morfogenetické zóny, socio-demografické charakteristiky, discriminant analysis, morphogenetic zones, social-demographic charakteristics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Andráško, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 12:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz