Tomáš KOZÁK

Bakalářská práce

Pedagogická komunikace očima žáků středních odborných škol

Pedagogical communication through the eyes of secondary vocational school students
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problém, jak vidí projevy pedagogické komunikace žáci středních odborných škol ve vybrané edukační praxi. Tato práce se skládá ze dvou částí. První představuje teoretická část, ve které jsou vytýčeny funkce, principy, pravidla pedagogické komunikace. Mimo jiné je text také zaměřen na verbální a neverbální komunikaci a výklad základních pojmů, které jsou s touto problematickou …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused the problem of how the manifestation of pedagogical communication are seen by students of secondary vocational schools in selected educational practice. This thesis consists of two parts. The first is the theoretical part, in which the functions, principles, rules of pedagogical communication are outlined. Among other things, the text is also focuses on verbal and nonverbal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZÁK, Tomáš. Pedagogická komunikace očima žáků středních odborných škol. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)