Renata Kozlová

Bakalářská práce

Pedagogická komunikace ve výuce odborného výcviku z pohledu žáků

Pedagogical Communication in the Teaching of Vocational Training from the Point of View of Pupils
Anotace:
V bakalářské práci bude zpracováno téma Pedagogická komunikace ve výuce odborného výcviku z pohledu žáků. V teoretické rovině podává základní informace a objasnění pojmu komunikace, pedagogická komunikace, sociální komunikace, verbální a neverbální komunikace. Dalším cílem je nastínit pravidla pedagogické komunikace, naslouchání, zpětnou vazbu, postoje učitele k žákům, možnosti vyjádření motivací, …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis will examine the topic of pedagogical communication in teaching of vocational training from the point of view of the pupil at secondary school. At the theoretical level it serves basic information and clarification of the concept of communication, pedagogical communication, social communication,verbal and nonverbal communication. Another goal is to outline rules of pedagogical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marie Horáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání