Bc. Eliška Motyčková

Master's thesis

Geopolitical situation of Jordan after the Arab Spring

Geopolitical situation of Jordan after the Arab Spring
Abstract:
Cílem této práce je porovnat geopolitickou situaci Jordánska po Arabském jaru a nastínit další možný vývoj situace na Blízkém východě. Arabské jaro, které vypuklo v roce 2011, souhrnně označuje sérii lidových povstání a revolucí v arabských zemích, která volala po změně nepříznivé ekonomické a politické situace, a vyústila v několik dosud trvajících občanských válek přitahující pozornost světových …more
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the geopolitical situation of Jordan after the Arab Spring and to outline future possible developments in the Middle East. The Arab Spring, began in 2011, is a series of popular uprisings and revolutions in the Arab countries, when the citizens were calling for better economic and political situation. It has resulted in several civil wars and refugee’s crisis, that …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / International Development Studies