Vít KAŠKA

Bachelor's thesis

Dopady rezidenční suburbanizace na venkovské komunity Ústeckého kraje

Impacts of residential suburbanization on rural communities in Usti region
Abstract:
Tato práce se zabývá suburbanizací v Ústeckém kraji. Teoretická část popisuje historický vývoj suburbanizace, aktuální situaci a její dopady v oblasti sociální, ekonomické a ekologické, zvláště kdy budovaní dramaticky zasahuje do krajiny a jejího charakteru. Hlavním tématem jsou změny ve venkovských obcích. V této práci budou použita statistická data z dostupných zdrojů. Důraz bude kladen na venkovské …more
Abstract:
This work deals with suburbanization in the Ústí region. The theoretical part describes the historical development of suburbanization to the current situation and its repercussions in the social, economic and ecological especially when the building is hit by a massive landscape and its character. Focusing on changes in rural communities. In this work will be used statistical data from available sources …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vladan Hruška

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAŠKA, Vít. Dopady rezidenční suburbanizace na venkovské komunity Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta