Bc. Kateřina Ježová

Diplomová práce

Sestavení dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu

A long-term and a short-term financial plan creation
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je sestavení dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu v konkrétním podniku. První část obsahuje teoretické poznatky týkající se finančního plánování a tvorby finančního plánu. Praktická část zahrnuje charakteristiku společnosti a analýzu jejího okolí, finanční situace a rozebírá její cíle a strategie k jejich dosažení. Těchto poznatků je využito v následující části …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a long-term and a short-term financial plan within the particular company. The first part contains of theoretical piece of knowledge related to financial planning and the financial plan creation itself. The practical part includes the characterization of given company and its environment analysis, also the description of its financial situation and the analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Karel Urbanovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta