Martina MASOPUSTOVÁ

Diplomová práce

Gender Bending in the Society after the First World War

Gender Bending in the Society after the First World War
Abstract:
This thesis is focused on the period after the First World War, which is generally called the Roaring Twenties. The first part of this thesis describes generally the Roaring Twenties and its economical and technological development and cultural life. The second part concentrates on the particular changes regarding with women of this period. This part describes changes in fields such as work force, …více
Abstract:
Tato práce je zaměřena na období po první světové válce, které je obecně nazývané bouřlivá dvacátá léta. První část práce popisuje obecně dvacátá léta dvacátého století, jejich ekonomický a technologický vývoj a kulturní život. Druhá část se zaměřuje na změny související se změnou osobnosti žen tohoto období. Tato část popisuje zapojení žen v pracovní síle, jejich boj za volební právo, ale také jejich …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: William Bradley Vice, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MASOPUSTOVÁ, Martina. Gender Bending in the Society after the First World War. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/